Krzemieniec – miasto

Krzemieniec, Krzemieniec Wołyński (ukr. ?????????, łac. Cremenecia), miasto w zachodniej części Ukrainy, na granicy Wołynia i Podola, w obwodzie tarnopolskim.

* 1226 ? pierwsza wzmianka o Krzemieńcu
* 1240 ? jedyny zamek na Rusi niezdobyty przez Mongołów.
* 1438 ? prawa miejskie, województwo ruskie I Rzeczpospolitej
* 1795 ? pod zaborem rosyjskim, siedziba powiatu krzemienieckiego
* 19 grudnia 1805 ? powstało Liceum Krzemienieckie założone przez Tadeusza Czackiego
* 1832 ? rząd rosyjski przeniósł zbiory i bibliotekę Liceum Krzemienieckiego do Kijowa, na bazie których stworzony został Uniwersytet Kijowski.
* W latach 1919-1939 miasto leżało w granicach Polski. Było siedzibą powiatu krzemienieckiego w województwie wołyńskim
* 1939-1945 ? okupacja sowiecka i niemiecka
* 1945-1991 ? część Ukraińskiej SSR
* od 1991 miasto należy do Ukrainy

Najbardziej charakterystyczną budowlą Krzemieńca, która powstała w latach 1720-1740 według projektu Pawła Giżyckiego z fundacji książąt Wiśniowieckich, to kościół i klasztor Jezuitów. W 1832 roku został odebrany katolikom, którzy go odzyskali w 1920 roku w czasach II Rzeczypospolitej. Po roku 1946 budowla używana była jako sala sportowa. Obecnie kościół zamieniono na cerkiew Preobrażeńską jako własność ukraińskiego kościoła prawosławnego.

W roku 1538 królowa Bona Sforza fundowała kościół, który jako fara został przekazany franciszkanom w początkach XVII w., sprowadzonym przez biskupa łuckiego Marcina Szyszkowskiego. Istniejącą dziś świątynię ufundowali Książęta Wiśniowieccy i Zbarascy ? sfinansowali też budowę klasztoru. Kościół znacznie przebudowano i powiększono w połowie XVII w. Wówczas też powstała dzwonnica. W roku 1832 w ramach represji po upadku powstania listopadowego, klasztor zamknięto a świątynię przekazano wiernym prawosławnym. Obecnie sobór pw. św. Mikołaja.

Przy ulicy Szewczenki stoi Klasztor Bohojawleński dawniej należący do reformatów. Został ufundowany przez Stanisława Potockiego w roku 1750. W 1832 przekazany prawosławnym w ramach represji popowstaniowych. W czasach II Rzeczypospolitej rezydował tutaj zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej na Wołyniu

źródło: wikipedia

hastagi na stronie:

#Krzemieniec #krzemieniec ukraina

Related posts

Top